Podporte nás 2% z Vašich daní

Posted: február 21, 2014 in Uncategorized

Vážení/é a milí/é priatelia/ky, sympatizanti/ky a podporovatelia/ky,

Tento rok môžete činnosť Spoločnosti pre plánované rodičovstvo podporiť 2% alebo 3% z Vašich daní. Poukázané peniaze sa použijú na podporu našich vzdelávacích, informačných a osvetových aktivít.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36071536
Sídlo: 81102 Bratislava – Staré Mesto, Medená 5

Číslo účtu: 179078720/0900

Tlačivá, ktoré potrebujete

Ak ste ako dobrovoľník/čka odpracovali v roku 2013 40 hodín a viac, môžete venovať až 3 %. Stačí, ak organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali, požiadate o vydanie potvrdenia. Viac informácií tu

Ďakujeme za Vašu podporu :-)

Reklamy

Autorka v článku uvádza skúsenosť so sexuálnou výchovou (alebo skôr jej absenciou) počas svojho dospievania a uvádza, ako by podľa nej mala ideálna sexuálna výchova vyzerať a čo by sa na jej hodinách chcela dozvedieť.

Autorka blogu síce vyrastala v Írsku, jej skúsenosti sú vsak aplikovateľné aj na slovenskú realitu.

http://massivehassle.com/2013/07/04/the-sex-education-i-wish-i-had/

Autorky: Lucia Balková, Anna Mažeriková, Zuzana Pulaiová a Katarína Urminská

Beseda sa uskutočnila na základnej škole v Trnave, v triede s 18 žiakmi a žiačkami.

Na úvod sme si s deťmi stanovili pár zakladných pravidiel: pravidlo stop, žiadna otázka nie je hlúpa, žiadna odpoved nie je hlúpa, tykanie, navzájom sa počúvať a neskákať si do reči. Prečítaj zvyšok tohto článku

Autorky: Helena Getlerová a Michaela Klimeková

Besedu sme zrealizovali 10.4.2013 na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach počas dvoch vyučovacích hodín.

Pred začiatkom výstupu nám učiteľka opísala triedu a rozhodli sme sa, že na začiatku hodiny bude s nami v triede. Dohodli sme sa, že po čase keď zistí, že s nami žiaci/ky spolupracujú, odíde a nechá nás s nimi pracovať samé. Počas času stráveného s nami v triede nám do aktivít nezasahovala a po istom čase nás nechala aj s triedou samé. Prečítaj zvyšok tohto článku

Autori: Matej Farkalín a Marek Kulfas

Internát spojenej školy  pre nás nebol žiadna neznáma. Vďaka praxi v našom odbore sme sa už minulého roku zoznámili s tamojším prostredím. Besedu sme organizovali vo dvojici a už od nášho príchodu do výchovnej skupiny, ktorú tvorilo 20 prvákov a prváčok odbornej a priemyselnej školy, bolo cítiť celkom príjemnú atmosféru. Niektorí nás poznali z rozprávania starších kamarátov, čo nás celkom prekvapilo.
Prečítaj zvyšok tohto článku

Autorky: Barbora a Veronika Uhrinové

Besedu sme uskutočnili na základnej škole v okrese Piešťany, v deviatej triede, v ktorej bolo 15 chlapcov a 9 dievčat, všetci žiaci sú rovnakej národnosti a pochádzajú približne z rovnakého sociálneho prostredia.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Nech sa páči, tu je video z akcie, zorganizovanej našou mládežníckou skupinou k príležitosti Medzinárodného dňa žien, zamernej na osvetu v oblasti rodovo podmieného, sexuálneho a sexualizovaného násilia a prevenciu násilia. Prečítaj zvyšok tohto článku

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v marci ukončila polročný projekt “Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II” financovaný z dotačnej schémy na podporu ľudských práv a slobôd Úradu vlády SR.

Projekt prebiehal od oktobra 2012 do marca 2013, počas neho sa zorganizovali štyri víkendové tréningy pre študentov a študentky, ktorých sa zúčastnilo spolu 21 účastníkov a účastníkov, osvetová akcia na zvýšenie povedomia o rodovo podmienenom, sexuálnom a sexualizovanom násilí, bol publikovaný stručný sprievodca pre rovesnícke vzdelávanie a vytvorený webový portál mládežníckej skupiny, ktorá sa vytvorila v priebehu projektu zo zapojených študentov a študentiek.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Autorka: Veronika Gorčáková

Dňa 27.03.2013 (streda) som sa spolu so žiakmi deviateho ročníka ZŠ Komenského v Čadci zúčastnila besedy na tému Priateľstvo, láska, vzťahy.

Charakteristika triedy: žiaci a žiačky deviateho ročníka v pomere 7 dievčat a 8 chlapcov. Prečítaj zvyšok tohto článku

V dňoch 22 až 23 marca sa v Športcentre Ekoma pri Zvolene uskutočnilo záverečné a evaluačné stretnutie študentov, študentiek, lektora a lektoriek v rámci projektu Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II, financovaného z dotačnej schémy na podporu ľudských práv a slobôd Úradu vlády SR.

Stretnutia sa zúčastnilo 16 študentov a študentiek vysokých škôl, prevažne pedagogického zamerania. Stretnutie viedli Kaťa Glosová, Lenka Rovňanová, Ľubica Lukšíková a Ivan Lukšík.

Prečítaj zvyšok tohto článku